TX2259 Jordspet | Zootropic

Tjuder krok spiral 40cm /9mm

galvaniserad.Lätt att montera.kan användas så väl till hund som katt.