Silverduk 3 x3 | Zootropic
Silverduk 3x3 meter.  Silverduk  som reflekterar minst 80 % av solenstålar. Vilket ger en mycket svalare  miljö. Tänk på att: • Även om silverduken reflekterar bort solstrålar och gör miljön svalare är det inte acceptabelt att lämna något djur ensamt i bilen under en varm dag. • Tänk på att vissa kanter på duken kan vara lite hårda bör försiktighet iakttas när duken dras över en ömtålig yta, t.ex. bilens lack. • Låt aldrig djuret tugga på duken.