Birth toys  bör alltid finnas tillgängligt i buren för att tillfredsställa deras behov av sysselsättning