Cat-it vatten fontän | Zootropic
"Cat-it Vattenfontän" DOG-IT FÖR HUNDAR.
Precis som för människor är vatten mycket viktigt för våra husdjur.
Eftersom katter och hundar består av upp till 70 % vatten är de mycket viktigt att uppmuntra dem
till att fylla på sina reserver.
Catit vattenfontän svarar upp till dina djurs behov av ständig tillgång till friskt och rent dricksvatten.
Recirkulerande vatten som exponeras för syre smakar bättre och håller sig kallare vilket gör att katten
dricker mer. Att katter dricker mer innebär en rad hälsofördelar bland annat är de viktigt för njurfunktionen samt
urinvägs relaterade sjukdomar.


Innehåll i förpackningen.
Fontän med kupa
Handtag
Foderskål
AC adapter

Underhåll att göra minst 1 gång i veckan.
Tvätta och skölj kupan, basenheten och foderskålen med en mjuk svamp och ett tvättmedel utan slipmedel. Skölj noggrant så inga såparester finns kvar.
Filtret får ej tvättas med såpvatten.

Grundlig rengöring
Tvätta och skölj kupan, basenheten och foderskålen med en mjuk svamp och ett tvättmedel utan slipmedel. Skölj noggrant så inga såparester finns kvar.
Filtret får ej tvättas med såpvatten

"OBS"
DRA ALLTID UT ELKONTAKTEN INNAN NÅGON SERVICE ELLER RENGÖRING AV FONTÄNEN.
KÖR INTE FONTÄNEN TORR!
ENDAST FÖR INOMHUSBRUK