85528 Nina ottosson Dog spinny | Zootropic

Nina ottosson Dog spinny liten och stor

En aktiverande och roande leksak för din hund/katt och dig

Dog Spinny Göm några godis bitar i fördjupningarna under den roterande plattan. Låt din hund snurra på plattan med tass eller nos för att hitta de gömda godis bitarna genom hålet i den roterande plattan.

Öka svårighetsgraden…
… När hunden har förstått hur den ska göra gömmer du olika antal godisbitar i varje spelomgång, hur många spelomgångar ni hinner med beror på hunden

Idén …
…med Dog Spinny är förstås att du och din hund ska ha en trivsam och givande stund ihop. Hunden ska lära sig lyfta upp klossar med mun för att nå det goda som finns gömt. Du visar. Hunden tittar, lyssnar och lär. Tillsammans har ni roligt!

Att tänka på….
Låt ej hunden tugga/bita i Dog Spinny, spela det tillsammans med hunden, lämna inte hunden utan tillsyn.

Tillgängliga tillval

Storlek: