85527 nina ottosson Dogpyramid | Zootropic

Dog pyramid

Rolig aktiverings leksak som fylls med hund godis, den vickar, gungar och snurrar ut godisbitar när hunden puttar och
leker med den.

Idén....
.... med DogPyramid är att din hund ska ha en aktiverande och rolig stund. Fyll Dog Pyramid med hundgodis, låt sedan din hund leka och arbeta ut godisbitarna genom att putta med tassar och nos så att DogPyramid som har en tyngd i botten gungar, snurrar och vickar fram och tillbaka så att godisbitar ramlar ut genom hålet i toppen.
Tyngden i botten gör så att DogPyramid alltid försöker att ställa sig upp.

Rolig och aktiverande hjärngympa genom att den rör sig oregelbundet och ibland ramlar godis ut

Tänk på....
.... Låt inte hunden bita på Dog Pyramid, används under tillsyn ca 15-30 minuter/gång. När hunden har tömt Dog Pyramid, stoppa undan den till nästa gång. Kasta inte med Dog Pyramid.